veiksnys

veiksnys
veiksnys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Priežasčių kompleksas, atskleidžiantis reiškinio visumos esmę, funkcinius ar priežastinius ryšius. Pvz., vaiko vystymosi veiksniai yra dvejopi: egzogeniniai (išoriniai) ir endogeniniai (paveldai, įgymiai). Individo vystymuisi, asmenybės formavimuisi lemiamos reikšmės turi tam tikra grupė veiksnių, iš kurių reikia išskirti pirminius ir antrinius veiksnius, t. y. esminius, atskleidžiančius vienos ar kitos individo savybės išsivystymo priežastį ir vystymosi sąlygas ir kt. Pedagoginiai reiškiniai visada esti kompleksiški. atitikmenys: angl. factor vok. Faktor rus. фактор

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • veiksnys — veiksnỹs dkt. Vienýbė bùvo di̇̀dis veiksnỹs mūsų nepriklausomýbės kovosè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • veiksnys — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jėga, sukelianti ir veikianti kurį nors procesą ar reiškinį. atitikmenys: angl. ecofactor; factor vok. Faktor, m; Ökofaktor, m rus. фактор, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • veiksnys — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Skatinamųjų priežasčių visuma, atskleidžianti reiškinio ar vyksmo esmę, funkcinį ar priežastinį ryšį. atitikmenys: angl. factor vok. Faktor, m rus. фактор …   Sporto terminų žodynas

  • veiksnys — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Jėga, sukelianti ir veikianti kurį nors reiškinį. atitikmenys: angl. factor rus. фактор ryšiai: sinonimas – faktorius …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • veiksnys — veiksnỹs sm. (4) 1. Š, FT, DŽ, NdŽ, KŽ skatinimo priežastis, faktorius: Kiekvienas mokslas siekia tiesos ir nepakenčia įsikišimo pašalinių veiksnių S.Šalk. Vienybėje buvo didis veiksnys mūsų nepriklausomybės kovose A.Sm. Nuo aplinkos veiksnių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • poveikio aplinkai veiksnys — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Organizacijos veiklos, produktų ar paslaugų savybė, galinti veikti aplinką. Reikšmingas aplinkos apsaugos veiksnys daro arba gali daryti didelį poveikį aplinkai. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • iškraipantysis veiksnys — statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Veiksnys, iškraipantis tiriamo veiksnio ryšį su liga. atitikmenys: angl. confounding variable šaltinis Pagrindinės epidemiologijos sąvokos : mokomasis žodynas / Kauno medicinos universitetas ;… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ribojantis veiksnys — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Abiotinis ir biotinis veiksnys (temperatūra, šviesa, gaisrai, dirvožemis, mikroaplinka ir t. t.), ribojantis organizmų gyvybės reiškimąsi. atitikmenys: angl. limiting factors vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • biologinio kaupimo veiksnys — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Veiksnys (šviesa, temperatūra, maisto ištekliai), skatinantis organizmo medžiagų kaupimą. atitikmenys: angl. bioaccumulation factor; bioconcentration factor vok. Bioakkumulationfaktor, m;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • mitybos veiksnys — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Veiksnys, darantis poveikį gyvųjų organizmų mitybai. atitikmenys: angl. nutriment factor vok. Nahrungsfaktoren, m rus. питательные факторы; пищевые факторы …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”